دسته: قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

فصل اول : قضایائى که با استفاده از اسلوبى ابتکارى حقیقت واقعه را کشف نموده به طورىکه منکر بناچار اعتراف نموده است .

۱- زنى که فرزند خویش را انکار مى کرد او که جوانى نورس بود سراسیمه و شوریده حال در کوچه هاى مدینه گردش مى کرد، و پیوسته از سوز دل به درگاه خدا مى نالید: اى عادل ترین عادلان !میان من و مادرم حکم کن . عمر به وى رسید...

فصل دوم : قضایایى که نیرنگ حیله گران را آشکار نموده است .

۱- توطئه اى که فاش گردید. در زمام خلافت عمر دو نفر امانتى را نزد زنى به ودیعت گذاشتند و به وى سفارش نمودند که تنها با حضور هر دوى آنان ودیعه را تحویل دهد. پس از مدتى یکى از آن دو به نزد زن رفته مدعى شد که دوستش...

فصل سوم : قضایایى که با به کار بردن نقشه هایى ابتکارى و دقیق

فصل سوم : قضایایى که با به کار بردن نقشه هایى ابتکارى و دقیق از نگاشتن اقاریر و تفرقه بین گواهان ، صحنه مرموز و حیله شیطانى مجرمین را کشف نموده ، ودستگاههاى قضائى جهان متمدن ، بویژه اروپائیها این روش بى سابقه را ازحضرتش اخذ کرده اند. ۱- تفرقه...

فصل چهارم : قضایایى که مدعى را در حدود شرعى از اقرار منع و به انکار ترغیب نموده است !

۱- مردى که به زناى خود اقرار کرد! مردى نزد امیرالمومنین علیه السلام آمده گفت : یا امیرالمومنین ! زنا کرده ام مرا پاک کن . امام علیه السلام از او روى گردانده و به وى فرمود: بنشین ! و آنگاه به حاضران رو کرده و فرمود: آیا نمى تواند...

فصل پنجم : قضاوتهاى آن حضرت علیه السلام در مواردى که واقع کاملا مشتبه بوده است .

۱- زد و خورد در حال مستى در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام به آن حضرت گزارش رسید که چهار نفر در حال مستى یکدیگر را با کارد مجروح نموده اند. امام علیه السلام دستور داد آنان را توقیف نموده تا پس از هشیارى به وضعشان رسیدگى کند، دو نفر...

فصل ششم : قضایایى که ظاهر قضیه با واقع مختلف بوده است

۱- زنى حیله گر زنى شب هنگام ، خویشتن را شبیه کنیز مردى ساخت ، مرد به خیال این که کنیز اوست با وى همبستر شد، ماجرا نزد عمر طرح گردید، عمر قضیه را بر حضرت امیرالمومنین علیه السلام عرضه داشت . آن حضرت فرمود: مرد را در پنهانى حد...

فصل هفتم : قضایایى که داراى احکام متعدد بوده و در ظاهر یک حکم توهم شده است

۱- حکمهاى گوناگون پنج نفر را در حال زنا گرفته نزد عمر آوردند، عمر دستور داد بر همه آنها حد جارى کنند، اتفاقا امیرالمومنین علیه السلام در آنجا حاضر و به قضیه ناظر بود، پس به عمر رو کرده ، فرمود: این حکم که درباره آنان گفتى صحیح نبود. عمر...

فصل هشتم : قضایایى که به صورت ظاهر داخل در موضوعى بوده و واقعا خارج بوده است .

۱- پدر و مادر سیاه و فرزند سفید! مردى همسرش را نزد عمر برده و گفت : خودم و این زنم سیاه هستیم و او پسرى سفید زاییده است . عمر به مجلسیان گفت : نظر شما در این قضیه چیست ؟ گفتند: زن باید سنگسار شود؛ زیرا او و...

فصل نهم : قضایایى که احکام متعدد داشته و کوته فکران بیش از یک حکم نفهمیده اند.

۱- کیفر لواط شده مرد لواط شده اى را نزد عمر آوردند، عمر تصمیم گرفت او را تازیانه زند و از گواهان پرسید، آیا شما دیدید با او لواط شد؟ گفتند: آرى . عمر در حکم آن درمانده گردید، از امیرالمومنین علیه السلام پرسش نمود. على علیه السلام لواط کننده...

فصل دهم : احکام قضایاى مشتبه

 ۱- پیشوایى نااهلان هنگامى که رسول خدا صلى الله علیه و آله از دنیا رحلت نمود و ابوبکر خلیفه شد، روزى مردى را که شراب نوشیده بود نزد او آوردند تا بر او حد جارى کند. ابوبکر به وى گفت : آیا شراب نوشیده اى ؟ گفت : آرى ....