ابحاث تاریخى‏ سوالاتی درمورد نحوی قرائت ونحو جمع اوری قران

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‏ [در وقوع نسخ در قرآن کریم؛ و عدم استحاله نسخ شرعا و عقلا] تلمیذ: بعضى معتقدند که در قرآن کریم نسخ نداریم؛ یعنى آیات ناسخه و…

حقیقت طىّ الارض چیست؟

تلمیذ: حقیقت طىّ الارض چیست؟ و روى چه میزان از موازین فلسفى این امر صورت مى‏ گیرد؟ علّامه: حقیقت آن پیچیدن زمین در زیر گام رونده است. برادر ما: مرحوم…

خداشناسى و توحید اهمیت خداشناسى

س ۱ زیربناى دین چیست ؟ ج – تمام امور مربوط به شرع همه فرع توحیدند، توحید است که نبوت مى خواهد، و توحید است که معاد مى طلبد.  س ۲ معناى این روایت چیست که…

کیفیت صفات خداوند متعال

س ۲۳ گفته مى شود: دو صفت (علم ) و (قدرت ) که در مخلوقات وجود دارد، با علم و قدرت الهى مغایرت دارد.) آیا این سخن درست است ؟ ج – علم ، قدرت و مشیت و اراده…

امکان رؤ یت خداوند سبحان

س ۴۷ در روایتى آمده است که ابى بصیر از امام صادق پرسید: هل یراه المومنون یوم القیامه ؟آیا مؤ منان در روز قیامت او (خدا) را خواهند دید؟حضرت فرمود:نعم قد…

جبر واختیار و بدا و سر تفاوت قابلیت ها

معناى لاجبر و لاتفویض ، بل امر بین امرین  س ۷۹ در روایت آمده است :لاجبر و لاتفویض ، بل امر بین امرین  (اعمال بندگان ) نه از روى اجبار است…