دسته: آشنایی با ادیان بزرگ ومذاهب اسلامی

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی(قسمت پنجم)غُلات-دروزیه-اهل حق و نصیریه-شیخیه-بابیه و بهائیه

بخش چهارم غُلات  غلو در لغت به معناى تجاوز کردن از حد و افراط کردن در چیزى است . اما در علم مذاهب و فرق به گروههایى غالى گفته مى شود که انسانى را به مرتبه خدایى یا فرد عادى رابه مقام پیامبرى رسانده باشند، گرچه غالبا درباره کسانى که در...

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی(قسمت چهارم)اهل سنت-وهابیت-معتزله- اشاعره-اهل الحدیث-ماتریدیه

بخش سوم : اهل سنت واژه ((اهل سنت )) به معنا پیرو یا پیروان سنت (قول ، فعل و تقریر) پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله است . البته این مفهوم به خودى خود شامل همه مسلمانان مى شود چرا که اولین نشانه مسلمانى ، پیروى از پیامبر اسلام...

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی(قسمت سوم)شیعه- فرقه هاى شیعه- امامیه- زیدیه-فرقه هاى زیدیه-اسماعیلیه-فرقه هاى اسماعیلیه

بخش دوم : شیعه  شیعه در لغت ، به معناى پیروان و یاران است و بر مفرد و تثنیه و جمع و نیز بر مذکر و مؤ نث به طور یکسان اطلاق مى شود. در اصطلاح ، شیعه به پیروان على علیه السلام گفته مى شود که معتقد به امامت و...

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی(قسمت دوم) خوراج-فرقه هاى خوراج ومرجئه-قدریه-جبریه و جهمیه

بخش اول : نخسین فرقه ها  همان گونه که دیدیم بر اثر سه اختلاف مهم و اساسى ، امت اسلام به فرقه هاى شیعه و سنى از یک سو، خوارج و مرجئه و معتزله از سوى دیگر و نیز جبریه و قدریه تقسیم شد. از آنجا که فرقه هاى شیعه...

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی(قسمت اول)پیشینه تاریخى و اقسام کتابهاى علم مذاهب-نخستین اختلاف شیعه و اهل سنت

۱ – کلیات  علم فرق و مذاهب یکى از دانشهاى دیرین و دیرپاى اسلامى است که از همان سده هاى نخستین اسلامى پا گرفته و همچنان مورد توجه اندیشمندان اسلامى است . یکى از عوامل پویایى و پایندگى این علم ، پیوند نزدیک آن با حیات دینى و فرهنگى جامعه...

عرب قبل از اسلام

  ۱- دیانت اعراب عصر جاهلیت اعراب دو گانه بودند: قحطانى و عدنانى . اعراب قحطانى قومى سامى و قدیم بودند که در جزیره العرب و بویژه جنوب آن مى زیستند. اعراب عدنانى نسب خود را به عدنان از نسل حضرت اسماعیل (ع ) مى رساندند. معروفترین و نیرومندترین قبیله...

آیین مسیحیت

۱- عصر ظهور عیسى (ع ) حضرت عیسى مسیح (ع ) در نقطه اى ازجهان متولد شد که به تازگى زیر سلطه رومیان درآمده بود و فلسطین یکى از آخرین سرزمینهایى بود که به دست رومیان تسخیر شد. در آن عصر، یهودیان به شکل نامطلوبى زیر یوغ بیگانگان قرار داشتند...

آیین یهودیت

– ۱- عبرانیان یهودیان مانند اعراب و آشوریان ، از نژاد سامى هستند. زبان ، ادبیات ، فرهنگ ، آداب ، رسوم و اعتقادات این اقوام چنان به یکدیگر نزدیک است که دانشمندان معتقد شده اند اصل آنها به یک جا مى رسد و براى بررسى و تحقیق در زمینه...

ایران باستان

۱- آیین مغان قبل از ظهور زردشت ، یعنى پیش از پادشاهى مادها، بومیان غیر آریایى ایران یعنى داشتند که آیین مغان نامیده مى شود. کلمه مغ (مگوش ) در زبان قدیم ایران به معناى خادم بوده است . به نظر مى رسد مغان سکنه بومى ایران بوده اند و...

آیین چین و ژاپن

  ۱- کنفوسیانیسم کنفوسیوس (Confucius) حکیم و سیاستمدار چینى آیین تازه اى براى مردم چین آورد که با وجود مقبولیت عامه ، پس از چندى از رونق افتاد و جاى خود را به آیین بودا داد. ۱-۱- سرگذشت کنفوسیوس در حدود سال ۵۵۱ ق .م . در ایالت لو (Lu)...