برچسب: خاندان امام سجاد(ع)

زندگینامه زید بن علی بن الحسین(علیه السلام)

ابوالفرج اصفهانی (۲۸۴-۳۵۶ق) در معرفی زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب(علیهم السلام) مینویسد: کنیه اش ابوالحسین و مادرش کنیزی بود که مختار بن ابی عبیده او را به حضرت علی بن الحسین(علیه السلام) بخشیده بود و خداوند از آن کنیز زید، عمر، علی و خدیجه را به...

زندگینامه فاطمه دختر امام حسن مجتبى (ع)مادر امام باقر (ع)

فـاطـمـه ، بـا فضیلت ترین و مشهورترین همسر امام سجّاد(ع) بود.این بانو مادر امام باقر(ع)،از زنان بزرگ ، فاضل ، عفیف و عزیز و کنیه اش امّ عبدالله بود. فـرزنـدش امـام بـاقر (ع) اولین فرزندى بود که از پدر و مادر هاشمى ، متولد شد و به این جـهـت آن...

زندگینامه حورا همسر امام سجاد (ع) مادر زیدبن على (ع)

حـورا(۳۶۲) هـمـسـر امـام سـجـّاد ومـادر زید شهید است . این بانو کنیزى بود که افتخار همسرى امام سجاد (ع) را یافت و فرزندانى از آن حضرت نصیب او گردید. او کنیزى شایسته و با نجابت بود که مختار ثقفى او را خرید و چون به نظرش بسیار با لیاقت بود،...