تحول آیت الله شیخ محمدجواد انصاری

آغاز ماجرا چنین است : طلابى که براى درس و بحث نزد وى مى آمدند برایش خبر آوردند که عارفى شوریده حال در لباس اهل علم به همدان آمده و…

«الاّى» مرحوم آقای انصارى و مرحوم آقای قاضى (رضوان الله علیه)

 ۵ -حضرت آیه الله حاج شیخ عباس قوچانى أعلى الله مقامه نقل کردند: در آن شبى که مرحوم آقاى حاج شیخ جواد انصارى قدّس الله نفسه در شب به منزل ایشان…

بیان حضرت آقاى حاج سیّد هاشم حدّاد در سبب مسافرت برخى از اولیاء الهى‏

مرحوم آیه الحقّ و العرفان آیه الله حاج شیخ محمّد جواد انصارى همدانى در سالهاى آخر عمر، و با توارد ضعف شدید و کسالت قلب مسافرتى به پاکستان نمودند که…

جنازه حاکم ستمگر(آیت الله محمد جواد انصاری)

آیه اللّه حاج میرزا جواد آقاى انصارى همدانى (اعلى اللّه تعالى مقامه الشریف ) نقل مى فرمود: من در یکى از خیابانهاى همدان عبور مى کردم . دیدم جنازه اى…

مکاشفه تلاوت قرآن از صداى سگ‏(آیت الله محمد جواد انصاری)

«یکى از اساتید بزرگ ما در علم عرفان الهى مرحوم رضوان مقام عرفان الحقّ و الیقین آیه الله آقاى حاج شیخ محمّد جواد انصارى همدانى رحمه الله علیه میفرمودند: یک…

نماز جماعت فرشتگان‏(آیت الله محمد جواد انصاری)

«مرحوم آیه الله جمال العارفین حاج شیخ محمّد جواد انصارى همدانى أسکَنه اللهُ بُحبوحهَ جِنانه میفرمودند: روزى وارد در مسجدى شدم دیدم پیرمردى عامى مشغول خواندن نماز است و دو…

پذیرائى حضرت سلمان از مرحوم انصارى‏(آیت الله محمد جواد انصاری)

«مرحوم آیه الحقّ عارف بالله حاج شیخ محمّد جواد انصارى همدانى رضوان الله تعالى علیه میفرمودند: من در سابق الأیّام به زیارت قبر غیر معصوم و امام نمى‏رفتم، چون تصوّر…

نمونه‏ هائى از اشعار مرحوم انصارى‏

مرحوم آیه الله انصارى از ذوق لطیف ادبى برخوردار بوده و اشعار آبدارى هم مى ‏سروده ‏اند که دو نمونه آن را از یادداشت‏هاى حضرت علّامه نقل مى ‏کنیم از…

توصیه ازدواج از دیدگاه آیت الله انصاری

آقاى اسلامیه در این باره مى گویند: یک بار من و آقاى سبزوارى کنار هم زیر کرسى نشسته بودیم و آقاى سبزوارى داشت یواش یواش مرا تشویق مى کرد براى…