خانه / مبحث گناه

مبحث گناه

آفات زبان (فصل چهاردهم) بیهوده گویى-تعریف بیهوده گویى- اقسام بیهوده گویى-راه هاى درمان بیهوده گویى

فصل چهاردهم : بیهوده گویى اعظم الناس قدرا من ترک ما لا یعنیه . ارزشمندترین مردم کسى است که آن چه را به کار او نمى آید، ترک کند. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) مقدمه شایسته نیست انسان سرمایه عمر را با سخنان بیهوده و …

بیشتر بخوانید »

آفات زبان(فصل سیزدهم )نمیمه-تعریف سخن چینى-اقسام سخن چینى-ریشه هاى درونى سخن چینى

فصل سیزدهم : نمیمه شرار کم المشاءون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه الباغون للبراء المعایب. بدترین شما سخن چینان هستند که میان دوستان جدایى مى افکنند و در جست و جوى عیب هاى خوبانند. امیر مؤ منان على (علیه السلام ) مقدمه یکى از امورى که دانشمندان علم اخلاق در ذیل …

بیشتر بخوانید »

آفات زبان (فصل دوازدهم) استهزا و سخریه-تعریف استهزا و سخریه-اقسام استهزا و سخریه-ریشه هاى درونى استهزا و سخریه

فصل دوازدهم : استهزا و سخریه یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم و لا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن . اى کسانى که ایمان آورده اید! هیچ گروهى از شما گروه دیگر را مسخره نکند. شاید ایشان [= گروه …

بیشتر بخوانید »

آفات زبان (فصل یازدهم) فرو رفتن در باطل-تعریف فرو رفتن در باطل-اقسام فرو رفتن در باطل

فصل یازدهم : فرو رفتن در باطل بزرگ ترین مردم از جهت گناه در روز قیامت ، کسى است که بیش تر در باطل ، فرو رفته باشد. پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) مقدمه یکى از عوامل رشد و انتشار زشتى ها در جامعه بشرى …

بیشتر بخوانید »

آفات زبان (فصل دهم) فحش- تعریف فحش- اقسام فحش-ریشه هاى درونى فحش

فصل دهم : فحش الجنه حرام على کل فاحش ان یدخلها. ورود به بهشت بر هر دشنام دهنده اى حرام است . پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) مقدمه ناسزا گفتن و دشنام دادن از رفتارهاى بسیار زشت و زننده اى است که آدمیان کم و …

بیشتر بخوانید »

آفات زبان (فصل نهم )شماتت-تعریف شماتت-اقسام شماتت- ریشه هاى درونى شماتت

فصل نهم : شماتت لا تظهر المشاته باخیک فیرحمه الله ویبتلیک . به برادرت سرکوفت مزن که خدا به او رحم مى کند و تو را گرفتار مى سازد. رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) مقدمه آدمیان ممکن است در روابط اجتماعى با یک دیگر به …

بیشتر بخوانید »

آفات زبان(فصل هشتم ) لعن و نفرین-تعریف لعن و نفرین-اقسام لعن-ریشه هاى درونى لعن و نفرین

فصل هشتم : لعن و نفرین شخص با ایمان اهل لعنت کردن نیست . پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) مقدمه یکى از آفات و بیمارى هاى زبان که با استفاده نادرست از نیروى خشم پدید مى آید، ((لعن )) است . خارج شدن نیروى خشم …

بیشتر بخوانید »

آفات زبان (فصل هفتم) خصومت-تعریف خصومت-اقسام خصومت-خصومت ستوده شده

فصل هفتم : خصومت ایاکم و الخصومه فانها تشغل القلب و تورث النفاق و تکسب الضغائن . از خصومت بپرهیزید؛ چرا که دل را مشغول مى کند و موجب نفاق و زنده شدن کینه ها مى شود. امیر مؤ منان على (علیه السلام ) مقدمه یکى دیگر از بیمارى هاى …

بیشتر بخوانید »

آفات زبان (فصل ششم) جدال- اقسام جدال-پیامدهاى زشت جدال

فصل ششم : جدال جدل در دین ، مایه فساد و نابودى یقین است . امیر مؤ منان على (علیه السلام ) مقدمه دین مبین اسلام ، افزون بر مسائل فردى انسان ، به روابط اجتماعى او نیز توجهى ویژه دارد. چگونگى ارتباطهاى گفتارى و رفتارى بشر از اهمیت فراوانى …

بیشتر بخوانید »

آفات زبان (فصل چهارم ) تهمت- اقسام تهمت

فصل چهارم : تهمت آن گاه که مؤ من به برادرش تهمت زند، ایمان در دل او ذوب [و ناپدید] مى شود؛ همان گونه که نمک در آب [ناپدید مى شود}. حضرت صادق (علیه السلام ). مقدمه یکى دیگر از دردهاى جامعه بشرى که از دیرباز با آن دست به …

بیشتر بخوانید »