زندگینامه بَرَهْمَنِ لاهوری (متوفی۱۰۷۳ ه ق)

 چَنْدَربَهان (چَنْدَرابَهان ) شاعر و نویسنده فارسی گوی شبه قاره در قرن یازدهم ، متخلص به برهمن . در لاهور در خانواده ای برهمن به دنیا آمد (عبدالرشید، ص ۷۲ـ۷۴)….

زندگینامه ابوالحسن اللامعی الجرجانی الدهستانی«لامعی گرگانی»(قرن پنجم )

ابوالحسن بن محمد( ۱)بن اسماعیل اللامعی الجرجانی الدهستانی از شعرای عهد سلطان ملکشاه سلجوقی و وزیر او نظام الملک طوسی و معاصر برهانی پدر معزخی و آن طبقه از شعرا…

زندگینامه لبیبی«سیدالشعر»

از شعرای معروف اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است و مسعودسعد وی را اوستاد و سیدالشعرا خوانده در قصیدتی بمطلع: بنظم و نثر گر امروز افتخار سزاست//…

زندگینامه لسانی شیرازی (متوقی ۹۴۰ه.ق)

وی آخرین کس از بیست و دو شاعر شیعه است که در مجالس المؤمنین مذکور شده و بواسطهء تعصبی که نسبت به مذهب خود داشته بیشتر قابل ذکر است تا…