خانه / شعرا-ل

شعرا-ل

زندگینامه بَرَهْمَنِ لاهوری (متوفی۱۰۷۳ ه ق)

 چَنْدَربَهان (چَنْدَرابَهان ) شاعر و نویسنده فارسی گوی شبه قاره در قرن یازدهم ، متخلص به برهمن . در لاهور در خانواده ای برهمن به دنیا آمد (عبدالرشید، ص ۷۲ـ۷۴). پدرش ، دَهْرَم داس ، اهل کشمیر (همان ، ص ۷۲) و از دیوانیان و صاحبْمنصبان لاهور بود (همان ، …

بیشتر بخوانید »

زندگینامه ابوالحسن اللامعی الجرجانی الدهستانی«لامعی گرگانی»(قرن پنجم )

ابوالحسن بن محمد( ۱)بن اسماعیل اللامعی الجرجانی الدهستانی از شعرای عهد سلطان ملکشاه سلجوقی و وزیر او نظام الملک طوسی و معاصر برهانی پدر معزخی و آن طبقه از شعرا (حواشی چهارمقالهء عروضی از مرحوم قزوینی ص ۱۵۴ ) در تذکرهءلباب الالباب محمد عوفی و تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی که …

بیشتر بخوانید »

زندگینامه لبیبی«سیدالشعر»

از شعرای معروف اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است و مسعودسعد وی را اوستاد و سیدالشعرا خوانده در قصیدتی بمطلع: بنظم و نثر گر امروز افتخار سزاست// مرا سزاست که امروز نظم و نثر مراست آنجا که گوید و مصراعی از لبیبی تضمین کند: بدین قصیده که …

بیشتر بخوانید »

زندگینامه لسانی شیرازی (متوقی ۹۴۰ه.ق)

وی آخرین کس از بیست و دو شاعر شیعه است که در مجالس المؤمنین مذکور شده و بواسطهء تعصبی که نسبت به مذهب خود داشته بیشتر قابل ذکر است تا بسبب رتبهء شاعری، زیرا که هر چند میگویند متجاوز از صد هزار شعر سروده گفتار او بسیار کم معروف است( …

بیشتر بخوانید »