زندگینامه شاه نعمت الله ولى‏(۷۳۱-۸۳۴ه.ق)

زندگى و شرح احوال شاه نعمت الله ولى‏ سید نور الدین نعمت الله بن عبد الله بن محمد معروف به شاه نعمت الله ولى مؤسس فرقه نعمت‏ اللهیه از سادات…

زندگینامه شیخ ابوبکر محمد واسطی(متوفی۳۲۰ه ق)

واسطی، ابوبکر محمدبن موسی ، مشهور به ابن فرغانی، از مشایخ مشهور صوفیه در قرن چهارم هجری. اصل او را از فرغان دانسته‌اند (سلمی ،ص ۸۸؛ قشیری،ص ۱۴۰) . از…

۸۵- ۱۳ ذکر شیخ ابو بکر واسطى، رحمه اللّه علیه‏(تذکره الأولیاء)

آن معظّم مسند ولایت، آن موحّد مقصد عنایت، آن خضر کنز حقایق، آن بحر رموز دقایق، آن وراى صفت قابضى و باسطى، قطب جهان ابو بکر واسطى- رحمه اللّه علیه-…

۵۹ ذکر ابو بکر ورّاق، رحمه اللّه علیه‏(تذکره الأولیاء)

آن خزانه علم و حکمت، آن یگانه حلم و عصمت، آن شرف عبّاد، آن کنف زهّاد، آن مجرّد آفاق، شیخ وقت ابو بکر ورّاق- رحمه اللّه علیه- از اکابر زهّاد…