دسته: عرفا-ذ

۲- ذو النّون مصرى، قدس اللّه تعالى سرّه‏(نفحات الانس)

از طبقه اولى است. نام وى ثوبان بن ابراهیم است. کنیت وى ابو الفیض و ذو النّون لقب است، و غیر از این نیز گفته‏ اند، اما اصحّ این است. و وى به إخمیم مصر بوده آنجا که قبر شافعى است، رضى اللّه تعالى عنه. و پدر وى نوبى بوده...

۱۳ ذکر ذو النّون مصرى، رحمه اللّه علیه‏(تذکره الأولیاء)

  آن پیشواى اهل ملامت، آن شمع جمع قیامت، آن برهان مرتبت و تجرید، آن سلطان معرفت و توحید، آن حجّت الفقر فخرى، قطب وقت ذو النّون مصرى- رحمه اللّه علیه- از ملوک اهل طریقت بود، و سالک راه بلا و ملامت. در اسرار توحید نظرى دقیق داشت و روشى...