دسته: خاندان حضرت امام حسن (ع)

زندگینامه خوله-جُعْدَه همسر امام حسن (ع)

خـوله ، دخـتـر مـنـظـور فـزاریـه اسـت . ایـن زن بـه عـقـل و کمال مشهور بود. قبل از ازدواج باامام حسن (ع) همسر محمدبن طلحه بود. از او سه پسر به دنیا آورد. مـحـمدبن طلحه در جنگ جمل به قتل رسید. پس از اینکه عده اش سرآمد خواستگاران فراوانى بـراى ازدواج...

زندگینامه فاطمه دختر امام حسن مجتبى (ع)مادر امام باقر (ع)

فـاطـمـه ، بـا فضیلت ترین و مشهورترین همسر امام سجّاد(ع) بود.این بانو مادر امام باقر(ع)،از زنان بزرگ ، فاضل ، عفیف و عزیز و کنیه اش امّ عبدالله بود. فـرزنـدش امـام بـاقر (ع) اولین فرزندى بود که از پدر و مادر هاشمى ، متولد شد و به این جـهـت آن...

زندگینامه حسن مُثَنّى(فرزند امام حسن مجتبى علیه‌السلام)

 شهرت حسن‌بن حسن‌بن علی بن ابیطالب، فرزند امام حسن مجتبى علیه‌السلام و از بزرگان علویان. وى ابومحمد کنیه داشت (ابن‌عنبه، ص۹۸). مادرش خَوْلَه‌بنت منظوربن زَبّان فَزارى بود (مصعب‌بن عبداللّه، ص۴۶؛ ابن‌قتیبه، ص ۱۱۲؛ طبرى، ج۵، ص ۴۶۹). خوله پس از کشته شدن همسرش، محمدبن طلحه بن عبیداللّه، در جنگ جمل*...

زندگینامه جَعده‌ بنت‌ أشعث‌(همسر امام‌حسن‌مجتبی‌)

  همسر امام‌حسن‌مجتبی‌علیه‌السلام‌ که‌ ایشان‌ را مسموم‌ کرد و به‌ شهادت‌ رساند. بنا بر نقل‌ ابوالفرج‌ اصفهانی‌ (ص‌ ۳۱) نامهای‌ سکینه‌، عایشه‌ و شَعْثاء نیز برای‌ او گزارش‌ شده‌ اما وی‌ نام‌ صحیح‌ او را جعده‌ دانسته‌ است‌. از تاریخ‌ ولادت‌ و وفات‌ او اطلاعی‌ در منابع‌ نیامده‌ است‌. پدرش‌،...