دسته: خاندان حضرت امام محمدباقر (ع)

زندگینامه ام فروه همسر امام محمد باقر(ع ) و مادر گرامى امام جعفر صادق (ع )

ام فـروه , دخـتـر قـاسـم بن محمدبن ابى بکر, همسر امام محمد باقر(ع ) و مادر گرامى امام جعفر صادق (ع ) است . وى از نـظر عرفان , تقوا و ارزش هاى متعالى اخلاقى , مقام بالایى داشت و از تمام بانوان عصر خود, پرهیزکارتر بود. چـنـانچه امام صادق...

زندگینامه فاطمه دختر امام حسن مجتبى (ع)مادر امام باقر (ع)

فـاطـمـه ، بـا فضیلت ترین و مشهورترین همسر امام سجّاد(ع) بود.این بانو مادر امام باقر(ع)،از زنان بزرگ ، فاضل ، عفیف و عزیز و کنیه اش امّ عبدالله بود. فـرزنـدش امـام بـاقر (ع) اولین فرزندى بود که از پدر و مادر هاشمى ، متولد شد و به این جـهـت آن...