دسته: زندگینامه حضرت امام سجاد(ع)

گذرى بر زندگى امام چهارم حضرت علىّ بن الحسین (ع )(کتاب المستجاد من کتاب الارشاد )

ویژگیهاى زندگى امام چهارم (ع ) بعد از امام حسین (علیه السلام ) مقام امامت به فرزندش امام على بن الحسین (علیهماالسلام ) رسید، او را ((ابومحمّد)) و ((زین العابدین )) مى خواندند و گاهى ((ابوالحسن )) یاد مى کردند. مادرش ((شاه زنان )) دختر کسرى (آخرین پادشاه سلسله ساسانى...

زندگینامه حضرت امام سجاد(ع)به قلم شیخ عباس قمی (کتاب منتهی الامال)قسمت اخردر ذکر اولاد و احفاد حضرت

فصل هفتم : در ذکر اولاد و احفاد حضرت امام زین العابدین علیه السلام شیخ مفید و صاحب ( فصل المهمّه ) فرموده اند که اولاد حضرت على بن الحسین علیه السلام از ذکور و اناث پانزده نفر بودند: امـام مـحـمـدبـاقـر عـلیـه السلام مکنّى به ابوجعفر مادرش امّ عبداللّه دختر...

زندگینامه حضرت امام سجاد (ع)به قلم شیخ عبای قمی (کتاب منتهی الامال)قسمت اول در بـیـان ولادت و اسـم و لقـب و کـنـیـت آن جـنـاب و شـرح حال والده آن حضرت

باب ششم : در تاریخ حضرت على بن الحسین زین العابدین علیه السلام فـصـل اول : در بـیـان ولادت و اسـم و لقـب و کـنـیـت آن جـنـاب و شـرح حال والده آن حضرت است بـدان کـه در تـاریـخ مـیـلاد آن حـضـرت اخـتـلاف بـسـیـار اسـت و شـایـد اصـح اقوال نیمه جمادى...