زندگینامه عبداللّه حِمیَرى(قرن سوم و چهارم)

حِمیَرى، عبداللّه بن جعفر، عالم و محدّث امامى قرن سوم و چهارم. کنیه وى ابوالعباس بود. از تاریخ دقیق ولادت و وفات او اطلاعى نیست، اما بدون شک در دوران…

زندگینامه محمد صفار(متوفی ٢٩٠ ه. ق)

ولادت: وی از یاران امام حسن عسکری ( علیه السلام) می باشد واز چهره های سرشناس یاران ائمه ( علیهم السلام) وراویان حدیث بهشمار میآید. او را می توان از…