دسته: شعرا-پ

زندگینامه محمودخوارزمی«پوریای ولی»(متوفی ۷۲۲ه ق)

لقب پهلوان محمود خوارزمی متخلص به قتالی ، پهلوان و عارف و شاعر قرن هفتم و هشتم . وی در ورزش باستانی و زورخانه ای ایران از جایگاه مهمی برخوردار است (هدایت ، ص ۱۲۵؛ مدرس تبریزی ، ج ۱، ص ۳۱۱؛ نفیسی ، ج ۲، ص ۷۷۰). در ضبط...

زندگینامه میرزاعلیرضا پَرتو اصفهانی(۱۲۱۳ه ق)

 ، متخلص به پرتو و مشهور به میرزا آقاجان ، شاعر و خوشنویس سده سیزدهم . وی فرزند آقامحمدعلی لنجانیِ اصفهانی بود (همائی ، ص ۸۱؛ مشار، ۱۳۴۰ـ۱۳۴۴ ش ، ج ۴، ستون ۵۶۰). زادگاه او لنجان (به نوشته همایی : قریه اشیانِ لنجان ) اصفهان ذکر شده است (اعتماد...

زندگینامه پوربهای جامی(متوفی۶۹۹ ه ق )

از شعرای معروف خراسان، مردی مستعد و فاضل بود آباء و اجداد او قضات ولایت جام بوده اند و او مردی خوش طبع بود، بدین پایه سر فرو نیاورد، و همواره با مستعدان نشستی و بیشتر اوقات، در هرات روزگار گذرانیدی وی شاگرد مولانا رکن الدین جنابذی است که به...

زندگینامه ادیب پیشاوری ( ۱۳۴۹-۱۲۶۰ ه . ق)

احمدبن سیدشهاب الدین مدعو بسیدشاه بابا. نجل سید عبدالرزاق رضوی . این سلسله از سادات را اجاق میخواندند و اغلب صاحب زهد و تقوی و اهل ذکر و دعا بودند و نسبت ایشان در سیر وسلوک بسلسله سهروردی میرسد. وی در حدود سال (۱۲۶۰ ه . ق) در پیشاور متولد...

زندگینامه محمد بهاءالدین عاملی «شیخ بهایى» (متوفاى ۱۰۳۰ ق)

بهاءالدین عاملی ، محمدبن عزّالدین حسین ، متخلص به بهائی و معروف به شیخ بهائی ، فقیه و دانشمند ذوفنون قرن دهم و یازدهم . خاستگاه وی جَبَع یا جباع ، از قرای جبل عامل بوده و نسبت «جبعی » در حواشی بعضی از تألیفات شیخ بهائی و جدش ،...