خانه / نهج البلاغه موضوعی

نهج البلاغه موضوعی

اصلاحات از منظر نهج البلاغه به قلم حسین ایرانى فشرده سازی به صورت ZIP-PDF

لطفا برای دانلود کتاب روی نام آن کلیک کنید   اصلاحات از منظر نهج البلاغه   فشرده سازی به صورت pdf   اصلاحات از منظر نهج البلاغه  فشرده سازی به صورت zip   اصلاحات از منظر نهج البلاغه//حسین ایرانى   بازدیدها: ۱۳۲

بیشتر بخوانید »

نهج البلاغه موضوعی حزب شیطان

حزب شیطان ۲۰۲۳٫ عزت جستن از غیر خدا فى صفه الشیطان : اعترته الحمیه ، و غلبت علیه الشقوه ، و تعزز بخلقه النار، و استهون خلق الصلصال . در وصف شیطان مى فرماید: تعصب او را فرا گرفت و بدبختى بر وى چیره گشت و به این که از …

بیشتر بخوانید »

نهج البلاغه موضوعی بدترین و برترین مردم

بدترین و برترین مردم ۲۰۵۲٫ مقرب ترین مردم هم اعلم خلقک بک ، و اخوفهم لک ، و اقربهم منک . فرشتگان داناترین مخلوقات به مقام ربوبى تو هستند و بیمناک ترین موجودات از تو و نزدیک ترین مخلوقات به بارگاه قدس و کبریایى ات . ۲۰۵۳٫ فاضل ترین بندگان …

بیشتر بخوانید »

نهج البلاغه موضوعی دین اسلام

دین اسلام ۱۹۸۸٫ جلوگیرى کننده از ضلالت من یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته ، و تنفصم عروته ، و تعظم کبوته ، و یکن مابه الى الحزن الطویل و العذاب الوبیل . هر که دینى جز اسلام بجوید به بدبختى گرفتار آید و دستاویزش از هم گسیخته شود و …

بیشتر بخوانید »

نهج البلاغه موضوعی رذایل اخلاقى

 رذایل اخلاقى ۱۹۶۶٫ یاران سرکشى من شغل نفسه بغیر نفسه ، تحیر فى الظلمات ، و ارتبک فى الهلکات ، و مدت به شیاطینه فى طغیانه . هر کس که خود را براى غیر خویشتن مشغول بدارد، در تاریکى ها متحیر ماند و در مهلکه ها آشفته و مشوش گردد …

بیشتر بخوانید »

نهج البلاغه موضوعی اندوه و غم

اندوه و غم ۱۹۶۴٫ نیمى از شکست الهم نصف الهرم . اندوهگینى نیمى از شکست و پیرى است . (۱۹۵۷) ۱۹۶۵٫ گرفتاران اندوه من قصر فى العمل ، ابتلى بالهم . هر که در کردار خود کوتاهى کند گرفتار اندوه شود. (۱۹۵۸) ۱۹۵۷- حکمت ۱۴۳٫ ۱۹۵۸- حکمت ۱۲۷٫ نهج البلاغه …

بیشتر بخوانید »

نهج البلاغه موضوعی اختلاف و تفرقه

اختلاف و تفرقه ۱۹۵۲٫ سفارش به وحدت وصى بها جیشه حین بعثه الى العدو : ایاکم و التفرق ! فاذا نزلتم فانزلوا جمیعا، و اذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعا . امام علیه السلام به سپاهى که به جانب دشمن فرستاد، سفارش کرد: از تفرقه و اختلاف برحذر باشید و هرگاه خواستید …

بیشتر بخوانید »

نهج البلاغه موضوعی نکوهش و خودرایى

نکوهش و خودرایى ۱۹۴۷٫ خطر تکیه کردن به راى قد خاطر من استغنى برایه . کسى که به راى خود اکتفا کند خویشتن را به خطر افکند. (۱۹۴۰) ۱۹۴۸٫ نابودى راى اللجاجه تسل الراى . لجاجت راى را از بین مى برد. (۱۹۴۱) ۱۹۴۹٫ از بین رفتن راى الخلاف یهدم …

بیشتر بخوانید »