زندگینامه شیخ حر عاملى(۱۰۳۳-۱۱۰۴ه.ق)

 شیخ محمد بن حسن حر عاملى در سال ۱۰۳۳ ق . در روستاى (مشغره ) از توابع جبع چشم به جهان گشود. صاحب اعیان الشیعه درباره این منطقه مى نویسد: (جبع یکى از مراکز مهم عامل است که شخصیتهاى ارزنده اى همچون شیخ بهایى و شهید ثانى ، تحویل جامعه...