دسته: علما-خ

زندگینامه آیت الله العظمى سید محمد تقى خوانسارى (متوفاى۱۳۳۱ه.ش)

از ولادت تا هجرت در یکى از روزهاى اردیبهشت سال ۱۲۶۷ ق . که بهار با ماه رمضان تواءمان گشته بود و غنچه هاى یاد در آن مى شکفتند، در خوانسار شهرى که جاى جایش چشمه اى سر به بیرون آورده و چون نگینى سبز و بلند با دستهایى گشوده...

زندگینامه آیت الله محمد مهدى خالصى (متوفاى ۱۳۰۴ه. ق)

. یکى از شخصیتهاى به تمام معنا کامل و جامع آیه الله العظمى محمد مهدى خالصى است . وى داراى افکارى مصلحانه بود و فرد مبارز و سیاستمدارى به شمار مى آمد.این شخصیت سترگ در نهم ذیحجه سال ۱۲۷۶ ق در کرخ – از توابع کاظمین – چشم به جهان...