دسته: عرفا-د

۴ ذکر مالک دینار، رحمه اللّه علیه‏(تذکره الأولیاء)

 آن متمکّن هدایت، آن متوکّل ولایت، آن پیشواى راستین، آن مقتداى راه دین، آن سلطان طیّار، مالک دینار. صاحب حسن بصرى بود. و ازبزرگان این طایفه بود. و مولود او در حال عبودیّت پدر بود. و اگر چه بنده‏زاده بود، امّا از دو کون آزاده بود. او را کرامات مشهور...

زندگینامه آیت الله عبدالحسین دستغیب

 تولد در عاشوراى ۱۳۳۲ ق . در شیراز کودکى به دنیا آمد که چون آن ایام ، روزهاى پرسوز شهادت سالار شهیدان ، امام حسین علیه السلام بود نامش را ((عبدالحسین )) نهادند. خاندان عبدالحسین از سادات حسنى و حسینى به شمار مى رفتند که از حدود چهار قرن پیش...