previous arrow
next arrow
Slider

غیبت

علامه حسن زاده آملی فضیلت علم انهخانه اصل رسول خدا صلی ‌الله ‌ع رسول خدا علیه‌ و ‌آله‌ و‌ سلم فرمود:‏‎ ‎ای اباذر، نشستن ساعتی در مجلس علم محبوب‌تر است نزد خدا از قیام هزار...
ادامه مطلب "غیبت"

فلسفه وعرفان

علامه حسن زاده آملی فضیلت علم انهخانه اصل رسول خدا صلی ‌الله ‌ع رسول خدا علیه‌ و ‌آله‌ و‌ سلم فرمود:‏‎ ‎ای اباذر، نشستن ساعتی در مجلس علم محبوب‌تر است نزد خدا از قیام هزار...
ادامه مطلب "فلسفه وعرفان"

تماس با ما

علامه حسن زاده آملی فضیلت علم انهخانه اصل رسول خدا صلی ‌الله ‌ع رسول خدا علیه‌ و ‌آله‌ و‌ سلم فرمود:‏‎ ‎ای اباذر، نشستن ساعتی در مجلس علم محبوب‌تر است نزد خدا از قیام هزار...
ادامه مطلب "تماس با ما"

خانه

فضیلت علم

” الهی! آن که را عشق نیست، ارزش چیست؟

فلسفه حرف می آورد و عرفان سکوت.
آن عقل را بال و پر می دهد و این عقل را بال و پر می کند.
آن نور است و این نار.
آن درسی بود و این در سینه.
از آن دلشاد شوی و از این دلدار.
از آن خداجو شوی و از این خداخو.
آن به خدا کشاند و این به خدا رساند.
آن راه است و این مقصد.
آن شجر است و این ثمر .
آن فخر است و این فقر .…
آن کجا و این کجا.”

هزار و یک نکته

 

 

کلام عرفا


امام زمان علیه السلام

امام زمان علیه السلام

فرمایشات آیت الله کشمیری

استاد مى‏ فرمودند: امام زمان‏ علیه السلام پاک و طاهر است، باید پاک شوید، طاهر شوید، تا با او سنخیت پیدا شود.تا انسان‏ ها آما ده پذیرش حضرت نشده باشند تا حضرت در دل آن‏ها ظهور نکرده باشد و قرین دل آنها نشده باشد ظهور خارجى براى انسان چیزى را عوض نخواهد کرد و پیدا کردن این آمادگى همان انتظار فرجى است که افضل شمرده مى ‏شود.توسل کنید به خود امام زمان ‏علیه السلام، خدا را به حق امام زمان‏ علیه السلام قسم دهید. (میناگردل: ص ۱۱۹)

بازدیدها: ۰فضیلت نماز شب

فضیلت نماز شب

فرمایش آقا سید علی قاضی به علامه طباطبایی 

یک روز در مدرسه‏ اى ایستاده بودم که مرحوم قاضى از آنجا عبور مى‏ کردند؛ چون بمن رسیدند دست خود را روى شانه من گذاردند و گفتند: اى فرزند! دنیا مى ‏خواهى نماز شب بخوان؛ و آخرت مى‏ خواهى نماز شب بخوان!

بازدیدها: ۰عرفای بزرگ

عرفای بزرگ

قسمتی از وصیت نامه آقا سید علی قاضی

امـا وصـیـتـهـاى دیـگـر، عـمـده آنـهـا نـمـاز اسـت . نـمـاز را بـازارى نـکـنـیـد، اول وقـت بـه جـا بـیـاوریـد بـا خضوع و خشوع ! اگر نماز را تحفظ کردید، همه چیزتان مـحـفـوظ مـى مـاند و تسبیحه صدیقه کبرى سلام الله علیها و آیه الکرسى در تعقیب نماز تـرک نـشـود؛… واجـبـات اسـت و در مـسـتـحبات تعزیه دارى و زیارت حضرت سیدالشهداء مسامحه ننمایید و روضه هفتگى ولو دو سه نفر باشد، اسباب گشایش امور است و اگر از اول عـمـر تـا آخرش در خدمات آن بزرگوار از تعزیت و زیارت و غیرهما به جا بیاورید، هـرگـز حـق آن بـزرگـوار ادا نـمـى شـود و اگـر هـفـتـگـى مـمـکـن نـشـد، دهـه اول محرم ترک نشود.

بازدیدها: ۰اى ابوذر!…
از غیبت بپرهیز، همانا غیبت ، شدیدتر از (زنا) ست .)
ابوذر (با تعجب پرسید) چرا بدتر، اى رسول خدا؟
حضرت فرمود: (چونکه زناکار، از معصیت خویش توبه مى کند و روى به درگاه خدا مى آورد، خداى بخشنده هم توّاب و آمرزنده است ؛ ولى … غیبت ، آمرزیده نمى شود، مگر آن که فرد غیبت شده ببخشاید
اى ابوذر!…
دشنام دادن به مؤ من ، فسق است ؛ جنگیدن با مومن ، کفر است ، خوردن گوشت او (یعنى غیبت کردن ) از گناهان بزرگ ، مال مؤ من نیز، همچون خون و جانش محترم است .)

 ابوذر مى پرسد: غیبت چیست ، یا رسول اللّه ؟
حضرت پاسخ مى دهد:(اینکه برادر دینى خود را بگونه اى یاد کنى که خوش نمى دارد.) للّه
مى پرسد: اگر آنچه مى گوید در او باشد، چه ؟
پیامبر مى فرماید:(اگر آنچه مى گویى ، در وى باشد، غیبت است و حرام . و اگردر او نباشد، تهمت است !…)

ادامه مطلب

بازدیدها: ۹

عرفای برجسته معاصر

علمای برجسته معاصر